Podlahové desky na nosnících

PD CETRIS ® se kladou jako finální konstrukce, až po ukončení „mokrých“ stavebních prací, po vybudování příček, po provedení omítek apod.:

Podlahové desky PD CETRIS

  • PD CETRIS® je vhodné oddělit od nosníků separační folií (netkanou textilií nebo pryží), aby nedocházelo k případnému vrzání podlahy.
  • PD CETRIS ® se kladou na sraz k sobě a spoj se zajistí lepidlem. Pro lepení do vlhkého prostředí se doporučují dvousložková epoxidová lepidla, odolná proti alkáliím. Do suchého, normálního prostředí stačí použít jednosložková disperzní lepidla (UZIN MK33, bílý klih apod.). Pro lepení PD CETRIS ® s vložením cizího pera jsou vhodná polyuretanová lepidla.
  • Při pokládání PD CETRIS ® by neměly vznikat křížové spáry a styčné spáry by měly být nejméně v jednom směru podloženy. Jednotlivé řady desek se kladou s přesahy v závislosti na vzdálenosti nosníků, min. však 300 mm. V případě jednosměrných nosníků pokládáme PD CETRIS ® delší stranou kolmo k nosníkům. Minimální velikost dořezané desky je 250 mm.
  • Okolo stěn je nutné dodržet dilatační spáru o min. šířce 15 mm.
  • Desky se připevňují pomocí vrutů, nebo šroubů minimálně 25 mm od kraje desky, s maximální roztečí 600 mm, ve směru nosníků max. po 300 mm. Doporučujeme používat samořezné vruty nebo šrouby se zápustnou hlavou opatřenou břity pro zahloubení a dvojchodým závitem (např. firmy Bühnen). V případě, že zápustná hlava není opatřena břitem, je vhodné otvory předvrtávat.
  • Šířka nosníku vychází nejen z požadavku na únosnost, ale také z požadavku pro dostatečné ukotvení do nosné konstrukce. Pro dřevěné nosníky platí, že šířka nosníků v místech styku dvou desek PD CETRIS ® musí být min. 100 mm.